Kompletny projekt UI platformy do zarządzania ruchem DNS dedykowany dostawcom usług internetowych w RPA.